Nøkkelbanken

Administrasjonverktøy for lås- og sikkerhetssystemer.

Nøkkelbanken - programvare for administrasjon

Nøkkelbanken er et Nettsoft utviklet dataverktøy som bidrar til å effektivisere en rekke oppgaver innenfor administrasjon av lås- og sikkerhetssystemer.

Trykk her dersom du allerede bruker Nøkkelbanken programvaren, og trenger hjelp

Kort fortalt består Nøkkelbanken av fire dataregistre:

  • Personregister
  • Nøkkelregister
  • Dørregister (bygningsregister)
  • Sylinderregister

Disse er koplet sammen på et stort antall måter.

Programmet finnes i flere versjoner, be­regnet for ulike behov og datamengder.

Nøkkelbanken brukes til å løse mange typer oppgaver, men ble i utgangspunktet utviklet med tanke på virksomheter med hyppige bevegelser i låssystemet.

Ved hjelp av enkle menyvalg gir programmet svar på spørsmål om hvilken nøkkel som passer til bestemte dører; hvilke personer som har hvilke nøkler; hvor mange nøkler det finnes av hver variant, og så videre. Imidlertid har brukerne av Nøkkelbanken fortalt oss hvordan de bruker programmet til å løse andre oppgaver.
I virksomheter med relativt sjeldne inn- og utleveringer brukes programmet som et arkiv. Mange mener dette er en bedre dokumentasjon av låssystemet, enn det tradisjonelle løsbladsystemet.
Enkelte bruker Nøkkelbanken til også å administrere andre objekter i tillegg til nøkler. Ved et sykehus brukes programmet til å holde orden på personsøkerne som er fordelt blant personellet. En stor utleier av studenthybler ønsker å bruke Nøkkelbanken til å kvittere ut hele inventaret i hyblene, i tillegg til nøkler.
En rekke brukere har dessuten funnet det hensiktsmessig også å registrere sine elektroniske nøkkelkort i Nøkkelbanken.
Faktisk har også Nøkkelbanken blitt brukt som et verktøy for å gjenvinne oversikt i et låssystem man ikke har tilstrekkelig god kontroll over.
I stedet for å skifte ut låssystemet, har Nøkkelbanken blitt brukt til å håndtere data som er blitt innhentet ved fysisk å kontrollere status for hver enkelt sylinder og nøkkel. Noen brukere har gjort dette selv, mens andre har leid inn en låssmed.
På denne måten har de forbedret adgangskontrollen vesentlig, på en økonomisk måte.

Hvorfor bruke et dataverktøy for nøkkeladministrasjon?

Til enkelte rutineoppgaver kan et løsbladsystem fungere tilfredsstillende, men som oftest er dette unødig arbeidskrevende.
En viktig fordel ved Nøkkelbanken, er at informasjon bare registreres én gang, på ett sted. På en enkel måte kan informasjonen hentes frem igjen, og kombineres på ulike måter.

I første rekke kan de oppgavene du utfører i dag, gjøres hurtigere og med mindre usikkerhet. I tillegg kan du like hurtig utføre oppgaver som er nærmest uoverkommelige i et manuelt system.

Priser

Normal utgave
Låsysteminformasjon, personregister med ajurhold av utleveringer, utskrifter og håntering av etterbestillinger. Ubegrenset antall låssystem.

Kapasitet 1, intil 50 sylindre : kr 3150
Kapasitet 2, 51-150 sylindre : kr 7875
Kapasitet 3, over 150 sylindre : kr 12600

Utvidet utgave
Som normal utgave, men i tillegg utvidet beslaginformasjon, dør- og bygningsregister.

Kapasitet 1, intil 50 sylindre : kr 4725
Kapasitet 2, 51-150 sylindre : kr 11813
Kapasitet 3, over 150 sylindre : kr 18900

Flerbrukerversjon
Alle priser gjelder for enbrukerversjon.
Flerbrukerversjon har et pristillegg på 50%.

Online (Internett basert tilgang til Nøkkelbanken på server hos Nettsoft)
Lisens + kr 348,- pr.mnd pr.bruker. Minimum 12 mnd. avtale. Forutsetter vedlikeholdsavtale.
Etableringskostnad som inkluderer Windows og Citrix lisens kr 2850,- /pr.bruker