Nøkkelbanken

Administrasjonverktøy for lås- og sikkerhetssystemer.


Last ned siste versjon av Nøkkelbanken.
Forutsetter gyldig lisens for nyeste versjon 

 

 

 

Hva er Nøkkelbanken

Nøkkelbanken er et Nettsoft utviklet dataverktøy som bidrar til å effektivisere en rekke oppgaver innenfor administrasjon av lås- og sikkerhetssystemer.

Kort fortalt består Nøkkelbanken av fire dataregistre:

 • Personregister
 • Nøkkelregister
 • Dørregister (bygningsregister)
 • Sylinderregister

Disse er koplet sammen på et stort antall måter.

Programmet finnes i flere versjoner, be­regnet for ulike behov og datamengder.

Nøkkelbanken brukes til å løse mange typer oppgaver, men ble i utgangspunktet utviklet med tanke på virksomheter med hyppige bevegelser i låssystemet.

Ved hjelp av enkle menyvalg gir programmet svar på spørsmål om hvilken nøkkel som passer til bestemte dører; hvilke personer som har hvilke nøkler; hvor mange nøkler det finnes av hver variant, og så videre. Imidlertid har brukerne av Nøkkelbanken fortalt oss hvordan de bruker programmet til å løse andre oppgaver.
I virksomheter med relativt sjeldne inn- og utleveringer brukes programmet som et arkiv. Mange mener dette er en bedre dokumentasjon av låssystemet, enn det tradisjonelle løsbladsystemet.
Enkelte bruker Nøkkelbanken til også å administrere andre objekter i tillegg til nøkler. Ved et sykehus brukes programmet til å holde orden på personsøkerne som er fordelt blant personellet. En stor utleier av studenthybler ønsker å bruke Nøkkelbanken til å kvittere ut hele inventaret i hyblene, i tillegg til nøkler.
En rekke brukere har dessuten funnet det hensiktsmessig også å registrere sine elektroniske nøkkelkort i Nøkkelbanken.
Faktisk har også Nøkkelbanken blitt brukt som et verktøy for å gjenvinne oversikt i et låssystem man ikke har tilstrekkelig god kontroll over.
I stedet for å skifte ut låssystemet, har Nøkkelbanken blitt brukt til å håndtere data som er blitt innhentet ved fysisk å kontrollere status for hver enkelt sylinder og nøkkel. Noen brukere har gjort dette selv, mens andre har leid inn en låssmed.
På denne måten har de forbedret adgangskontrollen vesentlig, på en økonomisk måte.

Hvorfor bruke et dataverktøy for nøkkeladministrasjon?

Til enkelte rutineoppgaver kan et løsbladsystem fungere tilfredsstillende, men som oftest er dette unødig arbeidskrevende.
En viktig fordel ved Nøkkelbanken, er at informasjon bare registreres én gang, på ett sted. På en enkel måte kan informasjonen hentes frem igjen, og kombineres på ulike måter.

I første rekke kan de oppgavene du utfører i dag, gjøres hurtigere og med mindre usikkerhet. I tillegg kan du like hurtig utføre oppgaver som er nærmest uoverkommelige i et manuelt system.

Priser

Normal utgave
Låsysteminformasjon, personregister med ajurhold av utleveringer, utskrifter og håntering av etterbestillinger. Ubegrenset antall låssystem.

Kapasitet 1, intil 50 sylindre : kr 3150
Kapasitet 2, 51-150 sylindre : kr 7875
Kapasitet 3, over 150 sylindre : kr 12600

Utvidet utgave
Som normal utgave, men i tillegg utvidet beslaginformasjon, dør- og bygningsregister.

Kapasitet 1, intil 50 sylindre : kr 4725
Kapasitet 2, 51-150 sylindre : kr 11813
Kapasitet 3, over 150 sylindre : kr 18900

Flerbrukerversjon
Alle priser gjelder for enbrukerversjon.
Flerbrukerversjon har et pristillegg på 50%.

Online (Internett basert tilgang til Nøkkelbanken på server hos Nettsoft)
Lisens + kr 348,- pr.mnd pr.bruker. Minimum 12 mnd. avtale. Forutsetter vedlikeholdsavtale.
Etableringskostnad som inkluderer Windows og Citrix lisens kr 2850,- /pr.bruker

Oppdateringer

Siste versjon kan alltid lastes ned fra https://files.nettsoft.no/nbank/InstallasjonNbank.exe

Dette forutsetter imidlertid at du har en lisens for nyeste versjon.

Sjekk under Hjelp-Om. Hvis du har versjon 10.x kan du bruke siste versjon. I motsatt fall må du tegne en vedlikeholdsavtale for å oppgradere.

Versjon 10

Nyeste versjon av Nøkkelbanken

 • v10.00
  • Tilpasset Windows 10 – datoformat var endret i forhold til eldre versjoner
  • Ved import legges importert dato i merknadsfeltet på systemet
  • Import av låssystem: Husk hvilken katalog det ble importert fra sist gang
 • v10.01
  • Dersom man prøvde å endre kryssing i nøkkel eller sylinderbildet fikk man feilmelding «Class TIntegerField not found»
 • v10.04
  • Rettet problemer som oppsto dersom antall sylindre opprettet har vært mer enn 32700 stk
 • v10.05
  • Forbedret opprettelse av nye personer før å øke hastigheten
 • v10.06
  • Import av system, integrer, overskriv eksisterende: Nøkler ble av og til liggende dobbelt
  • Indeks på merke fungerte ikke alltid som forventet mhp rekkefølge
 • v10.07
  • Feilmelding hvis man prøvde å endre kategori på sylinder «Class TIntegerField not found»
  • Feilmelding «Duplicate key» når to brukere opprettet ny person samtidig
  • Kategori og avkryssingsknapp er fjernet fra sylinderbildet når vi står på en tekstlinje
 • v10.08
  • Fjernet noen feilmeldinger som kom når man opprettet personer
  • Fjernet forsøk på å lese fra diskettstasjon ved oppstart med tom database
 • v10.09
  • feilmelding når man skulle slette sylinder: Access denied to table or backuptable KRYSS
  • Feil når man skrev inn kortversjon av dato feks 010119, den trodde det var en dato 19xx
 • v10.10
  • Ved utlevering av nøkler med nøkkelnavn lengre enn 20 tegn ble teksten avkortet
  • Ved innlevering av nøkkel vises nå også systemnavn og evt referanse
  • Fikset problemer i funksjon for å overføre alle personer på en avdeling til en annen avdeling
  • Mulighet for å ta en opptelling av hvor mange personer som tilhører en gitt avdeling (i avdelingsbildet)
  • Mulighet for at enkelte avdelinger kan fritas for default depositum. Angis i bildet for å endre avdeling.
 • v10.11
  • Ny rapport personer uten utleverte nøkler
 • v10.12
  • Programbrukere hadde tilgang til import/eksport menyen selv om denne rettigheten var fjernet.
 • v10.13
  • Etterbestillingshistorikk: Visning av løpenummer fra-til på bestillinger
 • v10.14
  • mulighet for kategorisering av låssystem og filtrering i liste
  • Problem hvis passord var mer enn 10 tegn
 • v10.15
  • bedre søk/filtrering i låssystemliste på samme måte som for personer/nøkler/sylindre
 • v10.16
  • Eksport av beslagsliste til Excel hadde i enkelte tilfeller feil marg og sideoppsett som gjorde at det ble veldig mange sider ved utskrift
  • Mulighet for Single Signon, sammenlikner brukernavn med Windows brukernavn og starter programmet uten loginviondu hvis dette stemmer overens
 • v10.17
  • mulighet for å hente personer fra Outlook/Office365 (behøver egen modul, kontakt Nettsoft ved behov)
 • v10.18
  • ved inn- og utlevering blir ok knappen deaktivert etter at man trykker på den for å unngå at man trykker to ganger da dette kan skape problemer med databasen
 • v10.19
  • Menyvalg for login annen bruker (spesielt nyttig ved single signon for admin)
 • v10.20
  • Utvidet visning for datakatalog i Hjelp-Om (lengre felt for lange katalognavn)
 • v10.21
  • Hvis låssystemtabell ble avbrutt under oppgradering og fikk v1.6 ble den ikke oppgradert videre
 • v10.22
  • Utvidet visning av merknadsfeltene på nøkler, sylindre og låssystem så større del av merknadsfeltet vises i listebildet
 • v10.24
  • Feilmelding ved endring av nøkler. (dataset not i edit mode)
 • v10.25
  • Ny rapport alle systemer med antall nøkler utlevert/lager/mistet/kassert/totalt
 • v10.26
  • Mulighet for å fjerne innledende nuller på sylinder og nøkkelstempling
  • Mulighet til å ignorere innledende nuller på nøkkelstempling ved import
 • v10.27
  • Feilmelding når man prøvde å endre avkryssing, cannot modify read only dataset
 • v10.28
  • Viser plasseringsfeltet i utleveringsbildet
  • Viser løpenummer sammen med stempling i bildet for personer-utleverte nøkler
 • v10.29
  • Fikk feil på utlevering dersom første nøkkel ikke hadde merknad på nøkkel, men nøkler nedenfor hadde merknad
 • v10.30
  • Mulighet for eksport av personliste til Excel
 • v10.31
  • Mottak av etterbestilling krasjet dersom antall mottatt var høyere enn antall bestilt
  • Fikk aldri avsluttet etterbestilling hvis antall mottatt var høyere enn antall bestilt
 • v10.32
  • Purrebrev ble ikke korrekt dersom man hadde merknad på utlån. Ble delt over flere sider.
 • v10.33
  • Mulighet for logo på kvitteringer
 • v10.35
  • Uthever hele valgte linje i liste/tabellvisning for bedre synlighet
 • v10.36
  • Viste merkelig melding ved utkjøring av rapport forfalte nøkler ‘if Forfall.rbListe.checked then’
 • v10.38
  • Problem på å søke system – Kortnavn
  • Funksjon for å fjerne blanke tegn fra systemnummer
 • v10.39
  • Fikset mulighet for å søke med * i system og nøkkel ved utlevering av nøkler
  • Viser merknad på nøkkel i utlånsbildet
 • v10.40
  • Feilmelding ved sletting av låssystem
  • Hvis datapath.ini ligger i programkatalogen hentes sti til datafiler derfra som default.
 • v10.41
  • Rapport mistede nøkler: Ga feilmelding pga ugyldig dato
  • Import av data, integrer med eksisterende låssystem, mulighet for å overskrive nøkkelnavn og sylindernavn fra importfil
 • v10.42
  • vi prefikser innscannede innkvitteringer med en I for å skille de fra utkvitteringene siden de kan ha samme løpenummer, feks I000123.pdf
  • Ved utskrift av låsplan, mulighet for at flere sylindre i rekkefølge etterhverandre med lik stempling skrives bare en gang
  • Ved utskrit av låsplan pdf foreslås filnavn og den legges som default i rapporter katalogen under datakatalogen
 • v10.43
  • Endring for å løse problem med rapporter til pdf pga windows oppdatering
  • Ny funksjonalitet for å sende mail via Outlook – separat exe fil OutlookMail
 • v10.44
  • Låsplan pdf havnet i programkatalogen og ikke i valgt katalog
 • v10.45
  • Send kvittering via epost fungerte ikke alltid som det skulle, krasjet, fikset
 • v10.47
  • Ved sending av kvittering på epost forhåndsvises meldingen først
  • Kunne velge ekstra tekst på kvittering der man signerer (feks dato)
 • v10.48
  • Hent kontakter fra Outlook, problem dersom det var blank/mellomrom i datapath sti
 • v10.49
  • Funksjon for overføring av nøkler til annen person kan også overføre dokumenter
  • Overfør utleverte nøkler til annet system: Kan også overføre antall og opprette nøkler som ikke finnes
  • Slett utlånshistorikk: Sletter også arkiv, kvitteringsfiler og dokumenter
  • Kryptering/hashing av brukerpassord for bedre sikkerhet
 • v10.50
  • Kaba MIF import, spør ikke om passord, hentes automatisk
 • v10.52
  • Mottak av bestilte nøkler : Andre bestillinger ble også feilaktig markert som ferdig og dermed skjult for videre mottak.
  • Oversikt person->utleverte nøkler, systemnr og løpenr i egen kolonne
 • v10.53
  • Heading i systemoversikt for kategori/distrikt var uthevet istedenfor forrige kolonne så man trodde indeks var for annen kolonne
  • Egen kolonne før løpenummer i liste person-Utleverte nøkler
  • Hvis nøkler ble overført til ny person og man skrev ut kvittering på nytt fikk man ikke lenger se kopi av kvittering senere.
 • v10.54
  • På person-utleverte nøkler hang det igjen info fra forrige person man så på (feil kom i 10.53)
 • v10.55
  • Mulighet for eksport av person-utleverte nøkler til Excel
 • v10.56 Når dokumenter ble overført til ny person ble det lagt på en innledende mellomrom/blank for mye.
 • v10.57
  • Fikk feilmeding ved sletting av nøkler
  • Hvis man endret nøkkelantall direkte ved å skrive inn ble ikke totalantall oppdatert
 • v10.58
  • Fikk feilmeding ved sletting av sylindre
  • Slettet siste sylinderrad, ble stående på nest siste rad etterpå, ikke siste
  • Dersom en nøkkel har vært utlevert tidligere flere ganger viser den antall og siste dato
 • v10.59
  • Sylinder – Passende nøkler fungerte ikke i 10.58
 • v10.60
  • Kan starte med parameter /R for reindeksering uten spørsmål
  • Styring av sti med datapath.ini fungerte ikke hvis path inneholdt æøå
  • Dersom en nøkkel har vært utlevert tidligere flere ganger viser den antall og siste dato
 • v10.61
  • Rettet feil som ga feilmelding hvis mer enn 27000 nøkler

Her finner du Nøkkelbanken Endringslogg for eldre versioner